[ on-line katalog | charakteristika | historie | fondy | katalogy a kartotéky | služby | aktuální informace | zajímavé odkazy | kontakt a otevírací doba

RegCat - Souborná databáze regionálních informací

Vstup do On-line RegCat

Vážení uživatelé,
zvolením výše uvedeného odkazu můžete vstoupit do databáze regionálních informací, kterou jsme nazvali RegCat. Tato databáze je výsledkem spolupráce dvou uherskohradišťských knihoven: regionálního oddělení Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana a knihovny Slováckého muzea.

Co RegCat obsahuje?

Databáze je tvořena analytickými záznamy z regionálních periodik a sborníků. Jejím smyslem je zprostředkovávat přístup k informacím, které se týkají regionu Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

Záznamy jsou čerpány z:

 • odborných regionálních periodik - např. Vlastivědný věstník moravský, Časopis Matice moravské, sborníky
 • regionálních periodik - např. Malovaný kraj, ZVUK, Slovácké noviny a Dobrý den s Kurýrem
 • zpravodajů měst a obcí
 • celostátního tisku (MF Dnes, Právo, Lidové noviny ad.)

Rovněž obsahuje odborné a populárně naučné články nadregionálního charakteru (Morava), zejména z historie, archeologie, etnografie, dějin umění a muzeologickou literaturu

Do databáze nejsou zařazeny všechny články, důraz je kladen na kvalitu.

Zpřesňující kritéria pro přijetí:
 • články přinášející nové informace a poznatky
 • články rozsahem nevelké, ale s relativně spoustou informací k tématu
 • ukázky z tvorby regionálních osobností (beletrie, poezie) a divadelní recenze (nikoli však "připravované hry" a další upoutávky)
 • články pojednávající o zajímavých a méně publikovaných tématech, které přesahují hranice regionu, ale nepřesahují hranice Moravy

Kritéria pro odmítnutí:
 • snažíme se eliminovat duplicitu a kompilace článků
 • nejsou doplňovány zprávy a upozornění na připravované akce, divadelní hry, společenské události a investiční záměry (výjimkou jsou faktografické články)
 • krátké články jsou obvykle vyloučeny, toto pravidlo není absolutní
 • rozhovory s významnými osobnostmi (ankety a podobné články zařazovány nejsou)

Jak RegCat používat?

 1. RegCat funguje jako každá běžná databáze, nabízí Vám prohledávání v databázích dvou institucí a dle různých kriterií. Můžete se tedy rozhodnout, zda požadovanou informaci budete vyhledávat pouze v katalogu knihovny Slováckého muzea (KSM), Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana (KBBB), nebo zvolíte prohlížení obou katalogů.
 2. Vzhledem k tomu, že RegCat je souborná databáze složená z on-line katalogů dvou knihoven, objevují se zde duplicitní záznamy. Pro lepší dosažení výsledku vyhledávání doporučujeme obecná témata vyhledávat v jednotlivých katalozích zvlášť (např. Chřiby); speciální témata doporučujeme vyhledávat souborně, v obou katalozích najednou (např. Chřiby AND sklárny).
 3. Hledáte-li pouze podle klíčových slov, je vhodné zkusit několik variant.
 4. Zadáte-li příliš obecná klíčová slova, jako např. „zvyky“ nebo „dějiny“, bude nalezeno velké množství záznamů.
 5. Zadávejte co nejvíce údajů charakterizujících Vaše požadavky - zpřesníte a zúžíte tak výsledek hledání.
 6. Chcete-li vědět zda k Vaší problematice vyšla nějaká kniha, přejděte na katalog knih Knihovny BBB nebo katalog knih Knihovny SM.