[ on-line katalog | charakteristika | historie | fondy | katalogy a kartotéky | služby | aktuální informace | zajímavé odkazy | kontakt a otevírací doba

Charakteristika

Knihovna Slováckého muzea je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Jejím posláním je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární a jiné dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Knihovní fond zahrnuje knihy, časopisy, katalogy z výstav, propagační materiály a elektronické zdroje.

V současné době obsahuje knihovní fond přes 22 000 svazků odborné literatury vztahující se k činnosti muzea zaměřené na národopis, archeologii, přírodu, historii a dějiny umění regionu Uherskohradišťska a Slovácka, a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Knihovní fond zahrnuje knihy, časopisy, katalogy z výstav a propagační materiály.

Dokumentový fond je zpřístupňován prostřednictvím on-line katalogu knihovnického systému Clavius (od roku 2005). Součástí katalogu je i databáze ANAL, zpřístupňující články z vybraných regionálních periodik a sborníků; rovněž jsou zpracovávány články z celostátních a zahraničních periodik vztahujících se k regionu. Tato databáze obsahuje v současné době přes 24 000 článků.

Fondy knihovny jsou rozšiřovány prostřednictvím nákupu, výměny (národní i mezinárodní) a darů. V rámci mezinárodní výměny publikací knihovna spolupracuje s nejrůznějšími zahraničními muzejními, etnologickými a archeologickými institucemi - převážně z Německa, Polska, Jugoslávie, Chorvatska, Slovinska a Slovenska.