[ on-line katalog | charakteristika | historie | fondy | katalogy a kartotéky | služby | aktuální informace | zajímavé odkazy | kontakt a otevírací doba

Aktuální informace

Máme zájem o odkoupení níže uvedených knih.

Tyto tituly knihovna již delší dobu značně postrádá, neboť byly vydány v dřívějších letech a nejsou běžně dostupné.

Obracíme se proto na ty z Vás, kteří by byli ochotni publikace knihovně poskytnout.

Děkujeme Vám za pomoc.

Mgr. Iveta Mátlová
telefon: 572 556 556
e-mail: iveta.matlova@slovackemuzeum.cz


Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). I, Dům a jeho lidé / Richard van Dülmen ; [z německého originálu ... přeložil Martin Všetíček]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Argo, 1999. -- 338 s. : il. ; 21 cm. -- (Každodenní život ; sv. 3) ISBN 80-7203-116-3 (váz.) : Kč 298,00

Slovácká jiskra 1979