[ on-line katalog | charakteristika | historie | fondy | katalogy a kartotéky | služby | aktuální informace | zajímavé odkazy | kontakt a otevírací doba

Historie

Odborná knihovna provází činnost Slováckého muzea od jeho vzniku v roce 1914, kdy obsahovala 1500 přírůstkových čísel. Postupně se rozšiřovala zvláště o odborné časopisy, ale i cenné knihy. V roce 1941 byl knihovní fond obohacen publikacemi muzeálního charakteru, vyčleněnými z místní knihovny v Uherském Hradišti. Důstojného místa se dostalo knihovně v roce 1942 v nové budově ve Smetanových sadech. Zde byly knihy uloženy podle vědních oborů, dále archivní rukopisy, archivní knihy a protokoly. V roce 1953 je knižní fond dále rozšířen dary jednotlivců a institucí o několik set knih a časopisů, v mnoha případech velmi cenných. Od roku 1954 probíhají další třídění a inventarizace knihovny. Zásadní přestavbu prodělává muzejní knihovna v letech 1995-1996, kdy dochází ke kompletnímu vytřídění, seřazení a inventarizaci knih, které jsou následně počítačově zpracovány v systému CDS/ISIS. Od září 2005 využívá knihovna nový knihovnický systém Clavius. Pro nedostatek místa a vzhledem k formátovému stavění je knihovna vybavena novými pojízdnými regály.