[ on-line katalog | charakteristika | historie | fondy | katalogy a kartotéky | služby | aktuální informace | zajímavé odkazy | kontakt a otevírací doba

Katalogy a kartotéky

Veškerý obsah fondu muzejní knihovny lze prohledávat na webových stránkách knihovny prostřednictvím on-line katalogu. Kartotéka s regionální tématikou obsahuje výstřižky z nejrůznějších českých periodik a sborníků, je rovněž součástí elektronického katalogu.